Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Τα μαθηματικά του Super Market.

Προϊόν 1 - Τόνος, συσκευασία των 160g (κάτω):
2∙160 = 320g 2∙2,20 = 4,40 ευρώ.

Προϊόν 2 - Τόνος, συσκευασία των 80g (πάνω):
4∙80 = 320g 4,74 ευρώ!!!


Μάλιστα το 2ο προϊόν είναι λέει και σε προσφορά, το 1 δώρο! Άρα, 4,74 τα... 3∙80 = 240g !!! Τονίζω ότι η ειρωνία δεν απευθύνεται απαραίτητα στην παρασκευάστρια εταιρεία, η οποία δε μπορεί να έχει γνώση για τις μαθημαγείες που κάνει το κάθε σουπερμάρκετ στα ράφια του.